AUTOMATIZÁCIA (ÚAO) (SKR. OD ÚDRŽBA A OPRAVA)

Ide o moderné softvérové a hardvérové riešenie, ktoré vam umožňi automatizovať prevádzkové činnosti pracovníkov služieb: opravných brigád, technických inšpektorov, núdzových jednotiek, IT špecialistov atď., ktoré môžu byť vybavené tabletovými počítačmi alebo smartfónmi.
Riešenie ÚAO TM Tocan je zamerané na zlepšenie plánovania práce servisných tímov, optimálne distribuuje žiadosti o prácu, rovnako ako monitoruje aktuálne deje servisných inžinierov a / alebo brigád, ktorí uskutočňujú údržbu a opravy v reálnom čase.

Systém môžno prispôsobiť a škálovať podľa podmienok Vašej spoločnosti bez teritoriálnych alebo kvantitatívnych obmedzení (počet klientov, brigád, jednotlivích inžinierov, servisných bodov).

FUNKČNOSŤ

  • registrácia a popis vykonaných prác;
  • účtovanie použitých častí;
  • účtovanie času na vykonané práce;
  • možnosť integrácie so Service Desk;
  • formovanie žiadosti o dodatočné služby v reálnom čase;
  • vytváranie primárnej dokumentácie;
  • sledovanie za personálom pomocou trackerov;
  • monitorovanie pracovnej záťaže technických pracovníkov;
  • možnosť analytickej prezentácie výsledkov pre vrcholový manažment a atď.

MOBILNÉ RIEŠENIE ÚAO

Softvér "Automatizácia údržby a opráv (ÚAO)" TM Tocan je prispôsobený rôznym typom a modelom mobilných zariadení založených na operačných systémoch Android a iOs.

Totiž, ako riešenie, môže to byť: stacionárny počítač alebo notebook operatora objednávok na prácu, hlavného inžiniera, hlavného manažéra, riaditeľa servisnej spoločnosti, na ktorom sa uskutočňuje prijatie žiadostí, plánovanie a prideľovanie prác, plus kontrola za splnením, nákup náhradných dielov, atď.

Opravná brigáda dostane úlohy, kontakty zákazníkov a popis práce v reálnom čase pomocou mobilných zariadení.

PRISPÔSOBENIE SYSTÉMU

Pre stacionárneho operátora: počítač alebo notebook

vzdialeného inžiniera: mobilná verzia pre Android alebo iOS

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?!

Kontaktujte nás akýmkoľvek vhodným spôsobom, a povedzte hlavné problémy vašej spoločnosti. Nájdeme riešenie a prídeme k vám s prezentáciou.

phone-icon

Phones:
+421 904045203 Slovak Republic
+1 415 8003601 USA

mail-icon

E-mail: sales@tocan.eu

All rights reserved © Tocan Solutions EU 2016-2017