RIADENIE ÚZEMÍM YMS TOCAN

Yard Management System (YMS)

Neporiadok na území sklada?
Rady v oblasti nakládky a vykládky?
Pravidelný krádež dodaného tovaru?

Odpovede na všetke tieto otázky a nielen na otázky pomôže vam dať naše riešenie po riadenie územím a parkoviskami (YMS).

ZAMYSLIEŤ SA O ZAVEDENÍ WMS TREBA, KEĎ CHCETE

 • Riadiť dopravnými a pešími potokmi;
 • Minimalizovať zlyhanie v rozvrhu dodávok a preložení;
 • Znížiť zaťaženie počtu vozidiel na oddelené zóny a územia;
 • úroveň všeobecnej bezpečnosti na území;
 • Zvýšiť kapacitu logistickej oblasti;
 • Optimalizovať prevádzkové náklady na obsluhovanie procesov nakladania / vykladania;
 • Získať ďalšie údaje pre analytiku v celom dodávateľskom reťazci.

OPIS YMS TOCAN

YMS – je systém, ktorý vám umožňuje pochopiť a dať do poriadku všetky dopravné procesy podniku na jeho území.

Pomocou služby YMS budete môcť:

 • zabezpečiť čo najúčinnejšie procesy skladania a preloženia tovaru;
 • odstránenie chýb v týchto procesoch;
 • dopravné rady a zvýšiť kapacitu skladu.

Funkčnosť:

 • plánovanie pohybu vozidiel na území podniku;
 • optimalizácia využívania dopravy;
 • riadenie zóny nakládky a vykládky;
 • kontrola pešího pohybu;
 • možnosť mobilných informácií pre stráže a vodičov o príchode / odchode;
 • monitorovanie výberu objednávok a dodávok;
 • organizovanie prácy parkovisk atď.

PREDMETY AUTOMATIZÁCIE

 • Vonkajší kontrolný bod
 • Vonkajšie parkovisko nákladných vozidiel
 • Vonkajšie parkovisko osobných aut
 • Kontrolný bod-1 pre vlastné vozidla
 • Kontrolný bod-2 pre vozidla dodávateľov
 • Vnútorné parkovisko vlastných vozidiel
 • Vnútorné parkovisko pre vozidla dodávateľov
 • Zóna preloženia/nákladky
 • Špecializované zóny: návrat, servis, technický servis
 • Zóna expedície vo vnútri skladového komplexu
 • Kancelárske priestory

OBJEKTY AUTOMATIZÁCIE A ICH FUNKCIONÁL

Zamestnanci súkromných bezpečnostných spoločností:

 • Vydávanie elektronických odznakov
 • Kontrola vstupu primárnych údajov
 • Prístup na územie podniku.

Zamestnanec Wawi – kancelárie:

 • Prijímanie primárnych údajov z kontrolného bodu
 • Registrácia dokumentov vo Wawi - kancelárie
 • Upozornenie vedúceho smeny prebratia

Vedúci smeny prebratia:

 • Určuje rampu pre čakacie auta v poradí priority a rada
 • Ak je správa ignorovaná, samostatne nájdenie dodávateľa
 • Upevnenie dodávky na vykládku a stav plomby

MOŽNOSTI VYKONÁVANIA PROJEKTU A HODNOTA

Navrhujeme použiť naše riešenie vo formáte SaaS (umiestnenie roztoku do "klaudu"), a taktiež vo formate Desktop (Inštalácia riešenia do počítača klientovi).

Náklady na každé riešenie sa vypočítajú na základe požiadaviek na funkčnosť.

Na žiadosť klienta sme po implementácii pripravení poskytovať služby technickej podpory.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?!

Kontaktujte nás akýmkoľvek vhodným spôsobom, a povedzte hlavné problémy vašej spoločnosti. Nájdeme riešenie a prídeme k vám s prezentáciou.

phone-icon

Phones:
+421 904045203 Slovak Republic
+1 415 8003601 USA

mail-icon

E-mail: sales@tocan.eu

All rights reserved © Tocan Solutions EU 2016-2017