Software Solutions for all fields of businesses


Layer2

Bi Tocan


Layer2

Tocan WMS


Layer2

Tocan YMS


Layer2

Tocan (TOiP)


Layer2

Tocan SFA

AUTOMATIZÁCIA
LOGISTIKA, VÝROBA, OBCHOD A SPÔSOB SLUŽIEB


RIEŠENIA NA AUTOMATIZÁCIU PROCESOV RIADENIA ZÁSOBOVACÍM REŤAZCOM

MONITOROVANIE A PLÁNOVANIE OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV A Toip TMS,

YMS, ToiP, BI

Požiadajte o podrobné konzultácie. Sme pripravení prísť k vám, porozprávať sa o problémoch vášho podniku a nájsť efektívne riešenie.

Pre koho to môže byť zaujímavé

дистрибьюция

DISTRIBÚTORÁM

Ktorí uschovávajú tovary vo svojich skladoch a dodávajúcich tovary vlastnou dopravou

доставка грузов

Poľnohospodárskym spoločnosťam

Podnikom v poľnohospodárskom sektore alebo podnikom spojeným s pestovaním a spracovaním poľnohospodárskych výrobkov

курьерская доставка

PREPRAVNÝM DOPRAVCOM

Spoločnostiam poskytujúcim služby pre nákladnú dopravu akéhokoľvek nakládu

3PL оператор

3-4 PL OPERÁTORAM

Logistickým spoločnostiam poskytujúcim služby zodpovedného skladovania, balenia a prepravu nakládov alebo tovarov

агро логистика

KURIÉRSKYM SLUŽBÁM

Spoločnostiam poskytujúcim kuriérske služby, Online obchodám, poštovým službam

POROZPRÁVAME SA O PROBLÉMOCH

VYSOKÉ VLASTNÉ NÁKLADY
Vnútorných procesov a poskytovaných služieb.
NÍZKA ÚČINNOSŤ
Vykonávané procesy a práca nedávajú očakávaný výsledok.
VPLYV ĽUDSKÉHO FAKTORA
Plánovací proces je založený na subjektívnom názore jednotlivých odborníkov.
NIET AUTOMATIZÁCIÍ
Všetky procesy sú vykonávané manuálne a bez regulačnej kontroly.

NAŠE RIEŠENIA A PRODUKTY

AUTOMATIZÁCIA LOGISTIKY

3-4 PL OPERÁTORY
DISTRIBÚCIA
VÝROBA
DOPRAVA A DODÁVKA
ŠPECIALIZOVANÁ
POĽNOHHOSPODÁRSKA LOGISTIKA

WMS Система управления складом Tocan YMS Система управления территорией Tocan

SLUŽBY

TECHNICKÁ ÚDRŽBA A OPRAVY
SLUŽBY VZDIALENÉ

Система управления ТОиР Tocan

Мобильные решения для логистики

MOBILNÉ VERZIE

VŠETKY PRODUKTY A RIEŠENIA SÚ PRISPÔSOBENÉ PRE MOBILNÉ ARIADENIA
NA ZÁKLADE ANDROID A IOS

OBCHODNÁ ANALYTYKA

SYSTEM OBCHODNEJ ANALYTYKY
ZBER DAT Z RÔZNYCH SYSTEMOV A DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
GRAFICKÉ SPRÁVY
POMÔC PRI PRIJÍMANÍ SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ

Графический отчет и диаграмма BI Tocan

O NÁS

NAŠE HODNOTY

SKÚSENOSTI
v skutočnosti naši ľudia pracujú v oblasti automatizácie už viac ako 15 rokov.
POKRYTIE
Vďaka cloudovým technológiám a jazykovým zručnostiam sme davno prešli ramec SNŠ
DÔKAZY
Realizovali sme projekty rôznej zložitosti a rozsahu pre viac ako 120 zákazníkov z Ruska, Ukrajiny, Kazachstana, Spojených štátov, Európy.
VAŠE INVESTÍCIE
Je to už preverené - investície do automatizácie sa môžu splatiť za niekoľko mesiacov.
NAŠE ZDROJE
Môžete sa neobávať - máme dostatok prostriedkov na realizáciu Vášho zložitého projektu.

NAŠI KUPCI

Všetky realizované projekty v našom

Poskytujeme vzdialené služby SaaS na našich serveroch

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?!

Kontaktujte nás akýmkoľvek vhodným spôsobom, a povedzte hlavné problémy vašej spoločnosti. Nájdeme riešenie a prídeme k vám s prezentáciou.

phone-icon

Phones:
+421 904045203 Slovak Republic
+1 415 8003601 USA

mail-icon

E-mail: sales@tocan.eu

All rights reserved © Tocan Solutions EU 2016-2017

Požiadajte o podrobné rady.Sme pripravení prísť k vám, porozprávať sa o problémoch vášej spoloťnosti a nájsť efektívne riešenie.
SPÄTNE VOLANIE