Projekt „Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:

Tocan EU s.r.o., Maurerova 20 040 22 Košice Miesto realizácie: Košická ulica 2, Mokrance

Opis projektu:

Hlavným cieľom schváleného projektu je nákup plne prispôsobenej platformy pre efektívny manažment dopravnej flotily, TMS – transport management systém a tým zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti. Softvér TMS je nástrojom pre správu, plánovanie, sledovanie a riadenie transport v reálnom čase, s možnosťou monitorovania rôznych snímačov (teploty, paliva, otvorenia / zatvorenia dverí), pričom prístup k informáciám je možné získať odkiaľkoľvek prostredníctvom webového rozhrania. V rámci projektu bude vytvorená spomínaná platforma.

Nenávratný finančný príspevok:

197 925 Eur

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.